Audit

Náš auditní tým se skládá z odborníků se zkušenostmi ve velkých mezinárodních auditorských firmách.

Rozsáhlé znalosti a zkušenosti s auditem společností působících v nejrůznějších odvětvích výroby, obchodu a služeb dokážeme kombinovat se zkušenostmi se získanými v podnikatelském prostředí výrobních firem.

Zvláštní pozornost při auditu věnujeme analýze vnitřních kontrolních systémů jednotlivých firemních procesů včetně posouzení účinnosti těchto kontrol a dále analýze ekonomické podstaty ověřovaných skutečností.

Naším výstupem kromě auditorského výroku bývají i doporučení v oblastech, kde identifikujeme určitá rizika nebo nedostatky.

Naše společnost poskytuje komplexní auditorské služby a služby související ve smyslu zákona o auditorech platného v České republice a dle Mezinárodních auditorských standardů (ISA), především:

 • Audit/prověrka účetní závěrky sestavené dle české účetní legislativy nebo dle IFRS
 • Audit konsolidovaných účetních závěrek
 • Ověření podkladů pro konsolidaci mateřské společnosti dle IFRS (konsolidační balíček) a dalších obecně uznávaných účetních standardů (GAAP)
 • Audit zaměřený na oblasti specifikované klientem
 • Dohodnuté procedury v souladu s Mezinárodním standardem ISRS 4400
 • Finanční Due Diligence
 • Audit plnění dotačních projektů

Svým klientům nabízíme rovněž širokou škálu služeb účetního poradenství, především:

 • Pomoc při sestavení finančních výkazů, roční účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích
 • Pomoc při sestavení konsolidované účetní závěrky
 • Poradenství v průběhu provádění roční účetní závěrky
 • Metodické poradenství s účtováním složitých účetních případů z různých oblastí
 • Pomoc se zavedením efektivního vnitřního kontrolního systému
 • Školení pro Vaše pracovníky na Vámi vybraná účetní témata

Dále jsme pro Vás na základě našich dlouholetých zkušeností vytvořili následující produkty:

 • HEALTH CHECK

Pokud jste se nedávno stali jednatelem nebo finančním ředitelem, jistě byste chtěli mít jistotu, že Vám někdo nepředal nějaké kostlivce, které budete postupně tahat ze skříně, nebo je za Vás v tom horším případě vytáhne ze skříně někdo jiný, tedy finanční úřad, kriminálka nebo věřitel. V takovém případě nemusíte čekat, až k Vám Váš auditor přijde na audit finančních výkazů ke konci fiskálního roku, ale můžete se s námi domluvit ihned po jmenování do funkce na prověření oblastí, které Vy sami považujete za problémové, případně na prověření nastavených procedur a fungování interních kontrol ve Vaší společnosti.

 • PASS TEST ANEB TEST PŘIPRAVENOSTI NA AUDITNÍ STATUTÁRNÍ SLUŽBY

Pokud Vám nedá spát, že se blížíte kritériím pro povinnost statutárního auditu a vůbec netušíte, jak takový audit probíhá a zda jste na něj připravení, naše společnost nabízí tzv. „PASS test“, kdy s Vámi projdeme Vaše účetní metodiky a postupy, proces přípravy účetní závěrky a dokladové inventarizace a poskytneme Vám doporučení, co Vaše společnost potřebuje vylepšit pro co nejhladší průběh auditu.