O NÁS

PP Business Services je poradenská skupina, která vznikla spojením etablovaných právníků advokátní kanceláře AK Pavelka s experty na oblasti účetnictví, daní a finančního řízení. Kombinujeme dlouholeté zkušenosti z mezinárodního poradenského prostředí se zkušenostmi získanými v reálném podnikatelském světě. Prošli jsme řadou firem s rozdílným kulturním prostředím. Přizpůsobujeme služby Vám na míru a ať se nacházíte v jakékoliv situaci, nelekneme se žádné výzvy. Nejsme teoretici, kteří rozdávají moudra od stolu, pracujeme v terénu. Naší největší satisfakcí je Váš úspěch. Pracujeme jako jeden tým odborníků z různých odvětví a chceme být vždy o krok napřed před ostatními.

NABÍDKA SLUŽEB

Finanční řízení

Zvyšujeme hodnotu Vašeho podnikání, pomáháme Vám dosáhnout finanční stabilitu, upevňujeme a smysluplně rozšiřujeme nástroje finančního řízení Vašeho podnikání a zároveň hlídáme, aby bylo korektní a bez rizik.

Účetní, daňové a mzdové poradenství

Kompletně Vás odstíníme od starostí týkajících se administrativní stránky vašeho podnikání. Poskytujeme komplexní služby finančních, účetních, mzdových a daňových poradců včetně účtování složitých případů, kontroly a napravení metodik účtování, nastavení účinných kontrolních procesů a reportingu finančních dat na míru majitelům a vedení společnosti.

Právní služby

Služby ve standardu špičkových specializovaných evropských a světových advokátních kanceláří či privátních bank.

Finanční řízení

Zvyšujeme hodnotu Vašeho podnikání, pomáháme Vám dosáhnout finanční stabilitu, upevňujeme a smysluplně rozšiřujeme nástroje finančního řízení Vašeho podnikání a zároveň hlídáme, aby bylo korektní a bez rizik.

Účetní, daňové a mzdové poradenství

Kompletně Vás odstíníme od starostí týkajících se administrativní stránky vašeho podnikání. Poskytujeme komplexní služby finančních, účetních, mzdových a daňových poradců včetně účtování složitých případů, kontroly a napravení metodik účtování, nastavení účinných kontrolních procesů a reportingu finančních dat na míru majitelům a vedení společnosti.

Právní služby

Služby ve standardu špičkových specializovaných evropských a světových advokátních kanceláří či privátních bank.

BEZPEČÍ

Chráníme Vaše podnikání před riziky vyplývajícími z interního i externího prostředí firmy. Vyhledáme pro Vaše podnikání cestu k co nejefektivnějšímu řízení rizik, protože to Vám pomůže využít potenciál interního i externího prostředí firmy k tomu maximálně rozvíjet její hodnotu pro všechny zainteresované strany.  Pomůžeme Vám vytěžit důležité informace z Vašich finančních dat, sestavíme prognózy, rozpočty a klíčové ukazatele rentability a výkonnosti. Upozorníme Vás na zvláštnosti nebo negativní trendy ve finančních ukazatelích Vašeho podnikání. Řešíme pro Vás ochranu dat, umíme detekovat úmyslné či neúmyslné chyby a zamezit podvodům, nastavíme odpovídající kontrolní prostředí. Analyzujeme strukturu aktiv a pasiv, jsme schopni Vám navrhnout jejich diverzifikaci, optimalizaci obratu zásob, inkasa pohledávek a splatnosti závazků. 

RŮST

Máme rádi změny a inovace a podpoříme Vás v rozvoji Vašeho podnikání, ať již to znamená akviziční růst, udržitelný rozvoj, expanze na jiné trhy, vývoj nových produktů a služeb, změnu byznys modelu nebo restrukturalizaci. Máme praktickou zkušenost s řízením inovačního programu a změnového procesu ve firmách. Připravíme pro Vás analýzu trhu, ocenění akvizic a Due Dilligence. Poradíme se strukturou financování a metodikou transakcí, a to jak v českém tak i mezinárodním prostředí. Jsme Váš dlouhodobý (celoživotní) poradce, a tedy se staráme také o to, abychom Vás nejenom takovou změnou provedli hladce a bez rizika, ale také abychom zajistili, že Vaše podnikání bude trvale úspěšné, stabilní a v souladu s pravidly.

SOULAD

Uvedeme Vaše podnikání do souladu nejen s regulatorními pravidly, ale i s Vaší vizí a strategií. V obou těchto směrech se díváme s Vámi dopředu a tedy Vaše podnikání připravujeme na očekávané změny vyplývající jak z regulatorního prostředí tak i z vývoje ekonomiky a finančních trhů. Hlídáme tento kontext Vašeho podnikání za Vás a upozorníme Vás na skutečnosti, které mají na Vás dopad. Jsme Váš důvěryhodný poradce, který se znalostmi a zkušenostmi z oblasti daní, účetnictví, finančního řízení, HR a práva pomůže realizovat cíle Vašeho podnikání. Umíme zajistit kompletní funkce finančního oddělení, poskytujeme služby účetních, daňových, mzdových, finančních a právních poradců, nastavíme Vaše procesy a kontrolní mechanismy, umíme zrevidovat minulá účetní období, opravit úmyslné či neúmyslné chyby a zavést řád a pravidla do účetnictví a výkaznictví.

ODOLNOST

Naším cílem je zvyšovat obranyschopnost a účinnost reakce Vašeho podnikání na výkyvy, změny nebo negativní jevy v jeho interním i externím prostředí. Navrhujeme Vám takové postupy, procesy a pravidla, která Vás ochrání, případně dobře připraví na tlaky regulatorního prostředí, trhu a konkurence, ale i na změny uvnitř firmy, úmyslné či neúmyslné chyby nebo neefektivity. Projdeme s Vámi strategii Vašeho podnikání a navrhneme podle ní optimální strukturu, s jakou dosáhnete svých cílů. Umíme tedy optimalizovat strukturu Vašeho podnikání, diverzifikovat a řídit rizika a provést Vás transformací. V praxi často také navrhujeme úsporná opatření, řídíme cash flow a likviditu, pomáháme zkracovat splatnost pohledávek a radíme při financování Vašeho podnikání. Směřujeme k tomu, abyste dokázali maximálně zhodnotit svůj kapitál za přijatelnou „cenu“ a rizika.  

Chráníme Vaše podnikání před riziky vyplývajícími z interního i externího prostředí firmy. Vyhledáme pro Vaše podnikání cestu k co nejefektivnějšímu řízení rizik, protože to Vám pomůže využít potenciál interního i externího prostředí firmy k tomu maximálně rozvíjet její hodnotu pro všechny zainteresované strany.  Pomůžeme Vám vytěžit důležité informace z Vašich finančních dat, sestavíme prognózy, rozpočty a klíčové ukazatele rentability a výkonnosti. Upozorníme Vás na zvláštnosti nebo negativní trendy ve finančních ukazatelích Vašeho podnikání. Řešíme pro Vás ochranu dat, umíme detekovat úmyslné či neúmyslné chyby a zamezit podvodům, nastavíme odpovídající kontrolní prostředí. Analyzujeme strukturu aktiv a pasiv, jsme schopni Vám navrhnout jejich diverzifikaci, optimalizaci obratu zásob, inkasa pohledávek a splatnosti závazků. 
Máme rádi změny a inovace a podpoříme Vás v rozvoji Vašeho podnikání, ať již to znamená akviziční růst, udržitelný rozvoj, expanze na jiné trhy, vývoj nových produktů a služeb, změnu byznys modelu nebo restrukturalizaci. Máme praktickou zkušenost s řízením inovačního programu a změnového procesu ve firmách. Připravíme pro Vás analýzu trhu, ocenění akvizic a due dilligence. Poradíme se strukturou financování a metodikou transakcí, a to jak v českém tak i mezinárodním prostředí. Jsme Váš dlouhodobý (celoživotní) poradce, a tedy se staráme také o to, abychom Vás nejenom takovou změnou provedli hladce a bez rizika, ale také abychom zajistili, že Vaše podnikání bude trvale úspěšné, stabilní a v souladu s pravidly.
Uvedeme Vaše podnikání do souladu nejen s regulatorními pravidly, ale i s Vaší vizí a strategií. V obou těchto směrech se díváme s Vámi dopředu a tedy Vaše podnikání připravujeme na očekávané změny vyplývající jak z regulatorního prostředí tak i z vývoje ekonomiky a finančních trhů. Hlídáme tento kontext Vašeho podnikání za Vás a upozorníme Vás na skutečnosti, které mají na Vás dopad. Jsme Váš důvěryhodný poradce, který se znalostmi a zkušenostmi z oblasti daní, účetnictví, finančního řízení, HR a práva pomůže realizovat cíle Vašeho podnikání. Umíme zajistit kompletní funkce finančního oddělení, poskytujeme služby účetních, daňových, mzdových, finančních a právních poradců, nastavíme Vaše procesy a kontrolní mechanismy, umíme zrevidovat minulá účetní období, opravit úmyslné či neúmyslné chyby a zavést řád a pravidla do účetnictví a výkaznictví.
Naším cílem je zvyšovat obranyschopnost a účinnost reakce Vašeho podnikání na výkyvy, změny nebo negativní jevy v jeho interním i externím prostředí. Navrhujeme Vám takové postupy, procesy a pravidla, která Vás ochrání, případně dobře připraví na tlaky regulatorního prostředí, trhu a konkurence, ale i na změny uvnitř firmy, úmyslné či neúmyslné chyby nebo neefektivity. Projdeme s Vámi strategii Vašeho podnikání a navrhneme podle ní optimální strukturu, s jakou dosáhnete svých cílů. Umíme tedy optimalizovat strukturu Vašeho podnikání, diverzifikovat a řídit rizika a provést Vás transformací. V praxi často také navrhujeme úsporná opatření, řídíme cash flow a likviditu, pomáháme zkracovat splatnost pohledávek a radíme při financování Vašeho podnikání. Směřujeme k tomu, abyste dokázali maximálně zhodnotit svůj kapitál za přijatelnou „cenu“ a rizika.  

VIZE

Chceme kultivovat podnikatelské prostředí tak, aby se v něm poctivým dobře žilo teď i za 50 let.

MOTTO

„K úspěchu potřebujete mít srdce v podnikání a podnikání v srdci."

Thomas Watson

1616-1686

PODROBNÉ KONTAKTY

PP Business Services s.r.o.

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00  Praha 2

Kanceláře: Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1

IČO: 29396620

DIČ: CZ29396620

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka    C 313391

info@ppbs.cz

PP Family Business SE

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00    Praha 2

Kanceláře: Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1

IČO: 24249602

DIČ: CZ29396620

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka    H 728

info@ppbs.cz

Pavelka s.r.o. - AK

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00  Praha 2

Kanceláře: Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1

IČO: 04243706

DIČ: CZ04243706

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka    C 244564

office@pavelkapartners.cz

PP Business Services s.r.o.

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Kanceláře: Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1

IČO: 29396620

DIČ: CZ29396620

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 313391

info@ppbs.cz

PP Family Business SE

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2Holešovice

IČO: 24249602

DIČ: 

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka H 728

office@pavelkapartners.cz

Pavelka s.r.o. - AK

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2ovice

IČO: 04243706

DIČ: CZ04243706

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 244564

office@pavelkapartners.cz

Kontaktní osoba: Petra Štogrová Jedličková
Tel: +420 605 214 166
Mail: petra.stogrova@ppbs.cz
 

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Kanceláře: Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1

IČO: 29396620

DIČ: CZ29396620

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 313391

Kontaktní osoba: Jan Pavelka
Tel: +420 733 677 768
Mail: jan.pavelka@pavelkapartners.cz

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

IČO: 24249602

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka H 728

Kontaktní osoba: Ondřej Plánička
Tel: +420 776 767 551
Mail: ondrej.planicka@pavelkapartners.cz

Sídlo: Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

IČO: 04243706

DIČ: CZ04243706

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 244564

KDE NÁS NAJDETE

Kanceláře PP Business Services

  • PP Business Services s.r.o.
  • PP Family Business SE
  • Pavelka s.r.o. – advokátní kancelář

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

    Spolupracujeme s: