Finanční řízení

Finanční řízení je základní opěrnou soustavou každého podnikání, z této jeho podstaty vyplývá potřeba při jeho podpoře, kterou poskytujeme v různých úrovních a rozsahu, kombinovat znalosti a zkušenosti napříč různými disciplínami, od ekonomických po právní a obchodní. Náš tým přesně tyto dovednosti propojuje: pracujeme jako tým daňových a účetních poradců, auditorů, finančních manažerů, mzdových účetních a právníků. V oblasti finančního řízení poskytujeme následující služby pro majitele a management firem, finanční ředitele a účetní oddělení:

 • Služby finančních, účetních, mzdových a daňových poradců
 • Zajištění externího zpracování účetnictví, mezd a daňových tvrzení
 • Zajištění souladu s regulatorními pravidly v oblasti účetnictví, mezd a daní
 • Snižování nákladů, řízení cash flow a likvidity
 • Dočasné zajištění funkce finančního ředitele, hlavního účetního nebo seniorní účetní
 • Vybudování interního účetního oddělení na klíč vč. provedení potřebných výběrových řízení, nastavení pravidel a pravidelného metodického dozoru
 • Řízení procesů a optimalizace interních finančních a účetních oddělení
 • Sestavování rozpočtů a nastavení reportingu na míru pro majitele a management
 • Finanční, daňová a právní Due Diligence
 • Implementace (nového) účetního systému
 • Rekonstrukce poškozených účetních/mzdových dat
 • Odhalování úmyslných či neúmyslných účetních chyb a zavedení efektivního vnitřního kontrolního systému
 • Auditní služby (statutární audit, audit na zkoušku, IFRS, konsolidační balíček apod.)
 • Pomoc při sestavení finančních výkazů, roční účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích
 • Pomoc při sestavení konsolidované účetní závěrky
 • Poradenství v průběhu provádění roční účetní závěrky vč. přípravy na audit
 • Metodické poradenství s účtováním složitých účetních případů z různých oblastí
 • Analýza mzdové agendy a dat, dashboardy, prognózy, HR Due Diligence, audity mezd
 • Manažerská motivační schémata, výpočty KPIs

Odborné příspěvky na blogu: