Účetní, daňové a mzdové poradenství

Náš zkušený, stabilní a dobře vyladěný tým účetních, mzdových a daňových odborníků Vám dokáže zajistit plnou funkci Vašeho ekonomického oddělení. Máme zkušenosti z nejprestižnějších mezinárodních poradenských firem a zároveň praktickou zkušenost z vlastního podnikání v různých odvětvích ekonomiky. Jsme schopni udržet nejvyšší úroveň kvality a zároveň aplikovat řešení odpovídající náročnosti a velikosti Vašeho podnikání. Naším krédem jsou profesionalita, odpovědnost, přesnost a preciznost. Náš servis staví na robustním digitálním řešení, které odpovídá technickým nárokům příštích dekád, neustále inovujeme a zefektivňujeme naše procesy, abychom pro Vás měli co nejvíce prostoru věnovat se osobně, s lidským a praktickým přístupem problémům, které v oblasti řízení finančních operací řešíte.

 • Služby finančních, účetních, mzdových a daňových poradců
 • Zajištění externího zpracování účetnictví a mezd (ve vlastním nebo Vašem účetním software)
 • Zajištění souladu s regulatorními pravidly v oblasti účetnictví, mezd a daní
 • Zastupování před správcem daně nebo inspektorátem práce, resp. úřadem práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami nebo insolvenčními správci při nejrůznějších výzvách, místních šetřeních a kontrolách a nebo při žádostech a stížnostech z Vaší strany
 • Revize způsobů účtování, nastavení metodik, sestavení interních směrnic a pravidel
 • Kontrola zavedení majetku společnosti a nastavení účetních a daňových odpisů
 • Kontrola, příprava a podání všech typů daňových přiznání
 • Správa datových schránek a poskytování všech služeb spojených s provozem sídla společnosti
 • Zpracování výkazů a statistik pro potřeby banky, ČSU, FU, ČSSZ a pojišťoven
 • Sestavení reportovacího balíčku podle Vašich potřeb
 • Zpracování ročních závěrkových operací v zákonném rozsahu vč. spolupráce s auditory při ověřování účetní závěrky
 • Pomoc s (vy)budováním interního účetního oddělení, metodické vedení interních účetních, dočasné zajištění funkce finančního ředitele, hlavního účetního nebo seniorní účetní
 • Sestavování rozpočtů a nastavení reportingu na míru pro majitele a management
 • Finanční a daňová Due Diligence
 • Implementace (nového) účetního systému ve Vaší společnosti
 • Rekonstrukce poškozených účetních/mzdových dat
 • Metodické poradenství s účtováním složitých účetních případů z různých oblastí
 • Analýza mzdové agendy a dat, dashboardy, prognózy, HR Due Diligence, audity mezd

Odborné články z blogu: